กรุงไทย-แอกซ่า คว้า 2 รางวัลจาก Global Good Governance (3G) Awards 2020

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลเกียรติยศจาก Global Good Governance (3G) Awards 2020

โดยรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย
1. รางวัล 3G Diversity Award 2020 ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานยอดเยี่ยมในสาขาการส่งเสริมความหลากหลาย
2. รางวัล 3G Best CSR Initiative Award 2020 ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานยอดเยี่ยมในสาขาโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

งาน Global Good Governance Awards หรือ 3G Awards จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคล รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่กำหนดให้การกำกับดูแลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ทั้งนี้ งาน Global Good Governance (3G) Awards 2020 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงการตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสังคม

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า "กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากงาน Global Good Governance (3G) Awards 2020 ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา นับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ได้ทราบว่าการดำเนินงานต่างๆ ของเราในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม ตลอดจนการส่งเสริมความหลากหลายและความเป็นเอกภาพ (Diversity and Inclusion) ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก รางวัลนี้จะช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงผลักดันให้กับทีมงานของเราในการสานต่อความมุ่งมั่นขององค์กรและสร้างความแตกต่างให้กับชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่"

"ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วยเสริมสร้างนวัตกรรมที่แท้จริง ยิ่งองค์กรให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบเปิดกว้าง โดยให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วม พร้อมมุมมองที่กว้างขึ้นมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเอาชนะอุปสรรคทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้น" คุณแซลลี่กล่าวเสริม

พิธีมอบรางวัล 3G Awards ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19