ลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ พร้อมดูบอลนัดแดงเดือดที่ แอนฟิลด์ สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล

ระยะเวลาแคมเปญ: 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมแคมเปญ: ผลิตภัณฑ์รายสามัญของ กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ทุกประเภท

เงื่อนไขแคมเปญ

  • ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของ กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต โดยมีการชำระค่าเบี้ยประกันรวมกันตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จึงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรับรางวัลดังกล่าว
  • เบี้ยประกันทุกๆ 50,000 บาท จะนับเป็น 1 สิทธิ์ ในการเข้าร่วมลุ้นรับรางวัล
  • กรมธรรม์ทุกฉบับต้องนำส่งและอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2562

ตัวอย่าง

นายความสุข ซื้อกรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ฉบับใหม่ 1 ฉบับ โดยชำระค่าเบี้ยประกัน 60,000 บาท ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในเวลาต่อมา นายความสุขได้ซื้อกรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพิ่มอีก 1 ฉบับ โดยชำระค่าเบี้ยประกัน 45,000 บาท ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 นายความสุขจะได้รับ 2 สิทธิ์ ในการลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ พร้อมดูบอลนัดแดงเดือด ที่ แอนฟิลด์ สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล กับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยกรมธรรม์ดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ ของนายความสุข จะต้องผ่านระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้

รายละเอียดรางวัล

รางวัลที่ 1 – 5 (จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท : แพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระยะเวลา 7 วัน พร้อมดูบอลพรีเมียร์ลีค นัดแดงเดือดฤดูกาล 2019/20 แบบเกาะติดขอบสนาม ณ แอนฟิลด์ สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล ในวันที่ 19 มกราคม 2563

หมายเหตุ

- ผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับรางวัล จะต้องผ่านระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์แล้ว (Freelook) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้
- แคมเปญดังกล่าวไม่ครอบคลุม เบี้ยประกันรับปีต่อ (Exclude Renewal Premium)
- เบี้ยประกันที่นำมาใช้ในแคมเปญจะเป็นเบี้ยประกันที่หักส่วนลดแล้ว
- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
- ผู้ได้รับรางวัลสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการประกาศผลรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
- ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 (ชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 20,000 บาท)
- ของรางวัลไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดสำหรับการจ่ายเบี้ยประกัน
- การเดินทางไปประเทศอังกฤษ จะเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินด้วยที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ และ/หรือ วิดีโอ และ/หรือ เสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
- หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ และ/หรือ ไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปทัวร์ประเทศอังกฤษ สำหรับผู้โชคดีหรือผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัล
- บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในแคมเปญนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งช่องทางตัวแทนและช่องทางธนาคารกรุงไทย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของแคมเปญโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 1429/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน

แบบประกันที่น่าสนใจ คลิก