ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรง ที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณจะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

คุ้มครอง 90 โรคใน 5 กลุ่มโรคครอบคลุมทุกระยะ

จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุ้มครองเราให้สูงสุดถึง 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เพิ่มความคุ้มครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน้อย (รวมคุ้มครองสูงสุด 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน - 18 ปี)

บริษัทฯ จ่ายเบี้ยแทนเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง

ใส่ใจดูแล มอบส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก

มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

loading

กำลังส่งข้อมูล

รายละเอียดเงื่อนไข