นิยามใหม่ของการดูแลบุคลากร

ที่กรุงไทย-แอกซ่า เราพร้อมสนับสนุนบุคลากรในทุกตำแหน่ง เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ และเปิดโอกาสท้าทายใหม่ๆ เพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่