ประกันสุขภาพ
MEA Extra

ประกันสุขภาพ MEA Extra

คุ้มค่าทุกวัย เบาใจค่ารักษา

เริ่มต้นรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ ให้คุณและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างหมดห่วงไร้กังวล

ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดผู้ป่วยใน ตามที่จ่ายจริง

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล* กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
เพศ* กรุณาระบุเพศ
หญิง
ชาย
วัน/เดือน/ปี* กรุณากรอกวันเดือนปีเกิด รูปแบบไม่ถูกต้อง อายุของท่านไม่อยู่ภายในอายุรับประกัน
อายุ*
-
ปี
โทรศัพท์มือถือ* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
จังหวัด* กรุณาเลือกจังหวัด
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ* กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อ
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์ หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด
กำลังส่งข้อมูล
ขอบคุณค่ะ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในเวลาที่ท่านสะดวก
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
ส่งอีกครั้ง

สิทธิประโยชน์

• คุ้มครองอุ่นใจยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี

• ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดผู้ป่วยใน ตามที่จ่ายจริง (ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการผลประโยชน์)

• คุ้มครองค่ารักษาส่วนที่เกินสิทธิ สบายใจเมื่อนอนโรงพยาบาลหรือผ่าตัดโดยจ่ายผลประโยชน์สูงสุด 70% ของค่ารักษาพยาบาลและค่าแพทย์ผ่าตัดส่วนเกินสิทธิ

• วงเงินความคุ้มครองค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็น 2 เท่า ของค่าผ่าตัดตามแผนความคุ้มครอง

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้

• ส่วนลดค่าเบี้ยปีต่อ 10% หากไม่มีการเคลมและสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไป

แบบประกันที่น่าสนใจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ