ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด
22 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มแอกซ่า และ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กับ ความมุ่งมั่นในฐานะผู้นำบริษัทประกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วิกฤตสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญ แอกซ่าในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันและนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลก รวมถึงกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดภาวะโลกร้อน และสร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรามีโอกาสในการช่วยขับเคลื่อนการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศผ่าน ความร่วมมือ และความเชี่ยวชาญ ของเรา

สำหรับประเทศไทย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ผ่านกลยุทธ์ ‘Go Green’ โครงการสำคัญด้าน Climate Change ที่ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านการดำเนินงานและมีเป้าหมายที่ -10% ในปี 2564 และ -15% จากปี 2565-2567 (ในการใช้พลังงาน กระดาษ และการเดินทาง) นอกจากนั้นในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจสีเขียวกว่า 2.6 พันล้านบาท

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านนี้ในฐานะ ‘Green Insurer’ หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการหลักคือ โครงการ ปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้น และโครงการปลูกป่าบูรณาการ 10,000 ต้น ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกเกิดจากการเปลี่ยนการลดกระดาษในทุกส่วนของการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยนับจากปี 2563 ถึงปี 2564 บริษัทฯ ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 90,000 ต้น และตั้งเป้าที่จะปลูกต้นไม้รวมทั้งสิ้น จำนวน 110,000 ต้นภายในปี 2565

กลุ่มแอกซ่า และกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นทำตามคำมั่นสัญญา เราจะรับผิดชอบต่อเป้าหมายเหล่านี้ ในขณะที่เรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน คำมั่นสัญญาเหล่านี้ทำให้เรามีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของชุมชนในประเทศไทย และเพื่อเป็นไปตามนโยบายหลักของเรา ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Hearts in Action Facebook page https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers

Blog เด่นวันนี้