ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด
31 มีนาคม 2565

Thrive within a diverse community

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นสถานที่ทำงานที่พนักงานทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีการบริหารจัดการพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และให้การดูแลพนักงานอย่างมนุษย์คนหนึ่ง

ดิฉันเกิดในยุคที่สังคมยังไม่ยอมรับในเรื่อง LGBTQ+ เท่าไรนัก ดิฉันมักจะถูกล้อเลียนจากเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนและญาติพี่น้องเสมอจนเคยชิน ทำให้ดิฉันมีภูมิต้านทานจะการกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่น ๆ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทำให้ดิฉันประทับใจในองค์กร ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน เมื่อได้รับทราบว่าบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+

ย้อนกลับไปในวันแรกที่ดิฉันได้เข้าร่วมปฐมนิเทศกับทางบริษัท ผู้บรรยายได้กล่าวถึงความหลากหลาย ดิฉันเข้าใจถึงความหลากหลายแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะผสมผสานกับการทำงานในสถานที่ทำงานได้อย่างไร แต่ผู้บรรยายก็แสดงให้เข้าใจว่าบริษัทฯ มองถึงศักยภาพภายในของพนักงานทุกคน ไม่ใช่เพียงรูปร่าง หน้าตา ตัวอย่างหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาก็คือ การที่พนักงานที่มีความบกพร่องทางการเห็นก็สามารถรับสายลูกค้าทางโทรศัพท์ และทำงานในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์ได้ เป็นตัวอย่างที่ตราตรึงใจดิฉันมาจนวันนี้ ที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ไม่เคยตัดสินพนักงานแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก ไม่สนว่าคุณจะมีเพศสภาพใด เพียงแค่คุณมีศักยภาพ ก็สามารถทำงานร่วมงานกับเราได้

ดิฉันเป็นหนึ่งคนที่มักได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพที่องค์กรนี้ สภาพการทำงานที่หลากหลายทำให้องค์กรดูแลพนักงานและใส่ใจในเรื่องของ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี และสนับสนุนด้าน LGBTQ+ แม้ว่าดิฉันจะอยู่ในระดับพนักงานปฏิบัติการ แต่ดิฉันก็สามารถเป็นตัวของตัวเอง และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ดิฉันมีความเชื่อส่วนตัวว่า หากเราถูกจำกัดการแสดงออก ก็เท่ากับเราได้หยุดการพัฒนาตนเอง มันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะได้พบกับสถานที่ทำงานที่เราสามารถเป็นตัวของเราเองได้ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และให้การดูแลพนักงานอย่างมนุษย์คนหนึ่งอย่างที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ธราญา พุ่มเพชร

Executive Secretary, Distribution

Blog เด่นวันนี้