ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด
20 พฤษภาคม 2565

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจำกัด ตลอดจนยุติความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากกลุ่มรักร่วมเพศ ไบเซ็กชวล หลากหลายเพศและคนข้ามเพศ

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดงาน โดยเน้นถึงความสำคัญของสิทธิเท่าเทียมกัน และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลาย เพื่อให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงตนอย่างเต็มที่ในการทำงาน ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ เธอกล่าวว่า “ธีมของปีนี้ คือ “Our Bodies, Our Lives, Our Right ร่างกายของเรา ชีวิตของเรา สิทธิของเรา” เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกทางเพศของตนได้อย่างอิสระ โดยปราศจากความรุนแรงทางจิตใจหรือร่างกาย”

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้ LGBTQ+ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวก ความท้าทาย รวมถึงวิธีเอาชนะและจัดการอุปสรรคต่างๆ การค้นพบความกล้าหาญที่จะเป็นตัวของตัวเอง จบประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพการงานได้อย่างไร

คุณบุปผาวดี โอวารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร กล่าวปิดงาน พร้อมแบ่งปันวิสัยทัศน์ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพื่อพนักงานทุกคน ไม่เพียงแต่ตระหนักรู้ถึงความรุนแรงทุกรูปแบบ แต่ยังต้องยุติการเลือกปฏิบัติกลับกลุ่ม LGBTQ+ คุณบุปผาวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในการเป็นตัวของตัวเอง (เราเชื่อว่าคุณสามารถเป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระได้) เพราะเมื่อทุกคนมีอิสระ การทำงานก็จะเต็มที่ ในการปล่อยศักยภาพที่ส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ”

โดยสรุป คุณบุปผาวดี กล่าวว่า "ที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต การอยู่ร่วมไม่ใช่แค่วันเดียว แต่การอยู่ร่วมอย่างเท่าเทียมเป็นนโยบายหลักของเรา และฝังอยู่ในวิสัยทัศน์และค่านิยมของเรา เราเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การไม่เลือกปฏิบัติเพราะเพศภาพ และส่งเสริมสิทธิที่เท่าเทียมกัน ในวันที่ 17 พฤษภาคมและทุกวัน

Blog เด่นวันนี้