ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด
29 มีนาคม 2565

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ “Slim G”

โครงการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ G-Tower เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

โครงการ “Slim G” ของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สอดคล้องกับนโยบาย “Smart Working” ที่ผสมผสานระหว่างการทำงานในสำนักงาน และการทำงานที่บ้าน โดยมีเป้าหมายในการปรับโครงสร้างของพื้นที่ภายในสำนักงาน ที่เน้นให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพนักงานสามารถใช้ทำงานร่วมกันได้ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

สำนักงานใหญ่ จี ทาวเวอร์ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงใหม่พื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงให้สำนักงานของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันขีวิต ให้เป็นสถานที่ดีที่สุดในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน โดยโครงการ “Slim G” มีการวางแผนดำเนินการในช่วงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2565

การปรับปรุงสำนักงานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ พนักงานมีความยินดีกับการทำงานรูปแบบ “Smart Working” นโยบายการทำงานรูปแบบใหม่ที่เปิดตัวในปี 2564 โดยให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้าน 2 วันต่อสัปดาห์

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวถึงโครงการ “Slim G” ว่า "รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่ปี 2563 นั้น แสดงให้เห็นแล้วว่ารูปแบบการทำงานแบบผสมผสานนั้นประสบความสำเร็จ ดังนั้นเมื่อพนักงานกลับมาทำงานที่สำนักงานแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยเน้นถึงความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานที่ทำงานที่บ้านในช่วงสัปดาห์ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนสำนักงานใหญ่ของเรา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น”

โครงการ “Slim G” ยังสอดคล้องกับ #WeCommitToClimate ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ 'เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' ด้วยการเดินทางที่น้อยลงและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยั่งยืนมากขึ้น

Blog เด่นวันนี้