ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด
08 เมษายน 2565

เพราะเหตุใดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นประเด็นสำคัญในโลกของเรา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของเราในปัจจุบัน หากโลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น 4 องศา แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งภาวะโลกร้อนอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วย รวมถึงอัตราการใช้บริการของผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่สูงขึ้น

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะลดภาวะโลกร้อน และมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงไปสู่คาร์บอนต่ำในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงด้านสภาพอากาศของกรุงปารีส ที่กลุ่มแอกซ่าได้ตั้งเป้าหมายในการจำกัด "ศักยภาพของภาวะโลกร้อน" ของการลงทุนให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ. 2593

นอกจากนี้ กลุ่มแอกซ่ายังได้วางแผนที่จะออกจากอุตสาหกรรมถ่านหินทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2573 (EU/OECD) และปี พ.ศ. 2583 (ทั่วโลก) พร้อมตั้งเป้าที่จะเพิ่มการลงทุนสีเขียวเป็น 25 พันล้านยูโรภายในปี พ.ศ. 2566

ในกลาสโกว์เมื่อปีที่ผ่านมา การประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ได้นำฝ่ายต่างๆ มารวมกันเพื่อเร่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสและอนุสัญญากรอบการทำงานของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหลายประเทศให้คำมั่นเพิ่มเติม ในการสนับสนุนเป้าหมายที่จะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนจากการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงาน และยุติการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี พ.ศ. 2573

ในปี 2564 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ลงทุน 6 พันล้านบาทในการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จในการลงทุนถ่านหิน 0% นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการปลูกต้นไม้ในปี พ.ศ. 2564 โดยได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 90,000 ต้น และตั้งเป้าที่จะปลูกรวมทั้งสิ้น 110,000 ต้นภายในปี พ.ศ. 2565

ความมุ่งมั่นของเราในข้อตกลงปารีส และการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) เป็นส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของคนประเทศไทยรวมถึงภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งบริษัทฯ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Hearts in Action Facebook page https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers

Blog เด่นวันนี้