ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด
22 กุมภาพันธ์ 2565

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแคมเปญ Zero Waste

ด้วยการตระหนักถึงความเร่งด่วนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทาง บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้เปิดตัวโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 หรือเร็วกว่านั้น

สำหรับ แคมเปญ Zero Waste แคมเปญแรกมีเป้าหมายในการลดใช้พลาสติก พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแคมเปญดังกล่าวได้รับเกียติจากคุณเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ ศิลปินที่มีอิทธิพลทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะมาเชิญชวนให้พนักงาน และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นสมุดรีไซเคิล ซึ่งทุกๆ 15 ขวด จะนำมารีไซเคิลและผลิตเป็นสมุด 1 เล่ม โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะรวบรวมขวดพลาสติกจำนวน 15,000 ขวด เพื่อนำไปผลิตสมุดรีไซเคิล 1,500 เล่ม และมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมของแคมเปญ โดยบริษัทฯ ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันไอเดียบนโซเชียลมีเดีย โดยทุกๆ ไอเดียและการแชร์ บริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคจำนวน 5 บาท เพื่อซื้อถังขยะรีไซเคิลให้กับน้องๆ ในโรงเรียนด้อยโอกาส

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “ขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องแก้ไขโดยทันที บริษัทฯ ภูมิใจเป็นที่ได้ส่วนหนึ่งและร่วมแก้ปัญหาในฐานะ ‘Green Insurer’ หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อปลุกจิตสำนึกและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นนั้น เพื่ออนาคตและคนรุ่นหลังของเรา การลดใช้พลาสติกเป็นเพียงหนึ่งในโครงการมากมายที่เรากำลังดำเนินการเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) และเพื่อแสดงจุดยืนในการเป็นผู้นำในการปกป้องโลก และสภาพภูมิอากาศของเรา”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Hearts in Action Facebook pagehttps://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers

Blog เด่นวันนี้