กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร

ใครไม่แคร์ เราแคร์ เพราะ "กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร"
บริการพิเศษให้คำปรึกษาลูกค้าผู้ถือประกันสุขภาพของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง
โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์เมื่อต้องการใช้บริการ และจะมีทีมพยาบาลติดต่อกลับเพื่อให้บริการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านภายใน 3 วันทำการ

คุณ ปรมินทร์ โพธิ์งามทิพยกุล

ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ดูเรื่องราวของเขา

ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ กับ กรุงไทย-แอกซ่า

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยทีมพยาบาลจะให้บริการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เช่น ทางเลือกในการรักษาพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมประสานงานด้านต่างๆ อีกทั้งรับปรึกษาเมื่อท่านมีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการบริการและการรักษาที่รวดเร็ว เพราะกรุงไทย-แอกซ่า คือ Health Partner ของคุณ

วัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

ทางเลือกในการรักษาพยาบาล
เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับข้อมูลสุขภาพ การบริการ และทางเลือกในการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด
การรักษา และการดูแลที่เหมาะสม ตรงความต้องการ
เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการรักษา การดูแลที่เหมาะสม และสามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้โดยเร็ว
ป้องกันภาวะการเจ็บป่วยในอนาคต
เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญและผู้ดูแล มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และสามารถป้องกันภาวะการเจ็บป่วยในอนาคตได้
การบริการที่รวดเร็ว
เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการบริการ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในเครือข่ายที่รวดเร็วขึ้น

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์สัญญาสุขภาพ และกรมธรรม์ดังกล่าวยังมีผลบังคับ
2. ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มีอาการหรือได้รับการวินิจฉัยโรคดังนี้ โรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานหรือความดันที่ควบคุมไม่ได้ ไทรอยด์ และโรคมะเร็ง ในกลุ่มของมะเร็งเต้านม มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งมดลูก และมะเร็งปากมดลูก

หมายเหตุ

  • เป็นบริการให้คำแนะนำ ประสานงาน และเสนอทางเลือกในการให้บริการกลุ่มโรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง
  • การรับบริการ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทีม “แคร์คุณกว่าใคร” ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
  • สามารถติดต่อได้ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  • บริการนี้ไม่ได้เป็นการให้บริการเรื่องสินไหม หากต้องการสอบถามเรื่องสินไหม กรุณา ติดต่อ 1159 กด 2

    *คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตัวอย่างโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร