ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร

ใครไม่แคร์ เราแคร์ เพราะ “กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร”

บริการพิเศษให้คำปรึกษาลูกค้าผู้ถือประกันสุขภาพของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคกระดูก

และข้อกระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์เมื่อต้องการใช้บริการ และจะมีทีมพยาบาลติดต่อกลับเพื่อให้บริการ

แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านภายใน 3 วันทำการ

ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ กับ กรุงไทย-แอกซ่า

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยทีมพยาบาลจะให้บริการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เช่น ทางเลือกในการรักษาพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมประสานงานด้านต่างๆ อีกทั้งรับปรึกษาเมื่อท่านมีความกังวล
เรื่องค่ารักษาพยาบาล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการบริการและการรักษาที่รวดเร็ว เพราะกรุงไทย-แอกซ่า คือ
Health Partner ของคุณ

วัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

เงื่อนไขการให้บริการและหมายเหตุ
เงื่อนไข

1. ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์สัญญาสุขภาพ และกรมธรรม์ดังกล่าวยังมีผลบังคับ

2. ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มีอาการหรือได้รับการวินิจฉัยโรคดังนี้ โรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานหรือความดันที่ควบคุมไม่ได้ ไทรอยด์ และโรคมะเร็ง ในกลุ่มของมะเร็งเต้านม มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งมดลูก และมะเร็งปากมดลูก

หมายเหตุ

- เป็นบริการให้คำแนะนำ ประสานงาน และเสนอทางเลือกในการให้บริการกลุ่มโรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง

- การรับบริการ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทีม “แคร์คุณกว่าใคร” ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

- สามารถติดต่อได้ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

- บริการนี้ไม่ได้เป็นการให้บริการเรื่องสินไหม หากต้องการสอบถามเรื่องสินไหม กรุณา ติดต่อ 1159 กด 2

*คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตัวอย่างโรงพยาบาลในเครือข่าย

ที่เข้าร่วมโครงการกรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร