ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

อัตราผลตอบแทน

พอร์ตลงทุน (UL90)

อัตราผลตอบแทนพอร์ตลงทุน (UL90)

 • 2022-ACT-09-UL90-TH
  DOC 221 KB
 • 2022-ACT-06-UL90-TH
  PDF 174.12 KB
 • 2022-ACT-05-UL90-TH
  PDF 107.07 KB
 • 2022-ACT-04-UL90-TH
  PDF 106.85 KB
 • 2022-ACT-03-UL90-TH
  PDF 106.94 KB
 • 2022-ACT-02-UL90-TH
  PDF 114.71 KB
 • 2021-ACT-12-UL90-TH
  PDF 107.6 KB
 • 2021-ACT-06-UL90-TH
  PDF 107.63 KB
 • 2021-ACT-05-UL90-TH
  PDF 107.83 KB
 • 2021-ACT-04-UL90-TH
  PDF 107.43 KB
 • 2021-ACT-02-UL90-TH
  PDF 538.14 KB
 • 2020-ACT-09-UL90-TH
  PDF 111.54 KB
 • 2020-ACT-08-UL90-TH
  PDF 101.57 KB
 • 2020-ACT-07-UL90-TH
  PDF 113.02 KB
 • 2020-ACT-06-UL90-TH
  PDF 102.3 KB
 • 2020-ACT-05-UL90-TH
  PDF 99.15 KB
 • 2020-ACT-04-UL90-TH
  PDF 72.4 KB
 • 2020-ACT-03-UL90-TH
  PDF 21.73 KB
 • 2020-ACT-02-UL90-TH
  PDF 22.04 KB
 • 2020-ACT-01-UL90-TH
  PDF 22.04 KB
 • 2019-ACT-12-UL90-TH
  PDF 22.38 KB
 • 2019-ACT-11-UL90-TH
  PDF 22.07 KB
 • 2019-ACT-10-UL90-TH
  PDF 22.03 KB
 • 2019-ACT-09-UL90-TH
  PDF 22.16 KB
 • 2019-ACT-08-UL90-TH
  PDF 22.21 KB
 • 2019-ACT-07-UL90-TH
  PDF 22.47 KB
 • 2019-ACT-06-UL90-TH
  PDF 22.47 KB
 • 2019-ACT-05-UL90-TH
  PDF 214.26 KB
 • 2019-ACT-04-UL90-TH
  PDF 37.5 KB
 • 2019-ACT-03-UL90-TH
  PDF 37.32 KB
 • 2019-ACT-02-UL90-TH
  PDF 37.32 KB
 • 2019-ACT-01-UL90-TH
  PDF 38.19 KB
 • 2018-ACT-12-UL90-TH
  PDF 46.9 KB
 • 2018-ACT-11-UL90-TH
  PDF 34.87 KB
 • 2018-ACT-10-UL90-TH
  PDF 34.71 KB
 • 2018-ACT-09-UL90-TH
  PDF 37.7 KB
 • 2018-ACT-08-UL90-TH
  PDF 28.69 KB
 • 2018-ACT-07-UL90-TH
  PDF 30.79 KB
 • 2018-ACT-06-UL90-TH
  PDF 31.8 KB
 • 2018-ACT-05-UL90-TH
  PDF 30.32 KB
 • 2018-ACT-04-UL90-TH
  PDF 32.56 KB
 • 2018-ACT-03-UL90-TH
  PDF 306.32 KB
 • 2018-ACT-02-UL90-TH
  PDF 310.52 KB
 • 2018-ACT-01-UL90-TH
  PDF 309.78 KB
 • 2017-ACT-12-UL90-TH
  PDF 32.59 KB
 • 2017-ACT-11-UL90-TH
  PDF 33.49 KB
 • 2017-ACT-10-UL90-TH
  PDF 211.63 KB
 • 2017-ACT-09-UL90-TH
  PDF 32.48 KB
 • 2017-ACT-08-UL90-TH
  PDF 40.49 KB
 • 2017-ACT-07-UL90-TH
  PDF 27.99 KB
 • 2017-ACT-06-UL90-TH
  PDF 26.39 KB
 • 2017-ACT-05-UL90-TH
  PDF 32.03 KB
 • 2017-ACT-04-UL90-TH
  PDF 27.18 KB
 • 2017-ACT-03-UL90-TH
  PDF 32.19 KB
 • 2017-ACT-02-UL90-TH
  PDF 32.91 KB
 • 2017-ACT-01-UL90-TH
  PDF 26.71 KB
 • 2016-ACT-12-UL90-TH
  PDF 32.55 KB
 • 2016-ACT-11-UL90-TH
  PDF 34.5 KB
 • 2016-ACT-10-UL90-TH
  PDF 26.92 KB
 • 2016-ACT-09-UL90-TH
  PDF 29.85 KB
 • 2016-ACT-08-UL90-TH
  PDF 22.57 KB
 • 2016-ACT-07-UL90-TH
  PDF 22.52 KB
 • 2016-ACT-06-UL90-TH
  PDF 22.8 KB
 • 2016-ACT-05-UL90-TH
  PDF 23.05 KB
 • 2016-ACT-04-UL90-TH
  PDF 22.5 KB
 • 2016-ACT-03-UL90-TH
  PDF 22.26 KB
 • 2016-ACT-02-UL90-TH
  PDF 983.28 KB
 • 2016-ACT-01-UL90-TH
  PDF 980.27 KB
 • 2015-ACT-12-UL90-TH
  PDF 1.18 MB
 • 2015-ACT-11-UL90-TH
  PDF 39.3 KB
 • 2015-ACT-10-UL90-TH
  PDF 39.06 KB
 • 2015-ACT-09-UL90-TH
  PDF 1.16 MB
 • 2015-ACT-08-UL90-TH
  PDF 38.93 KB
 • 2015-ACT-07-UL90-TH
  PDF 1.17 MB
 • 2015-ACT-06-UL90-TH
  PDF 1.17 MB
 • 2015-ACT-05-UL90-TH
  PDF 40.33 KB
 • 2015-ACT-04-UL90-TH
  PDF 1.2 MB
 • 2015-ACT-03-UL90-TH
  PDF 40.75 KB
 • 2015-ACT-02-UL90-TH
  PDF 39.07 KB
 • 2015-ACT-01-UL90-TH
  PDF 38.88 KB
 • 2014-ACT-12-UL90-TH
  PDF 42.21 KB
 • 2014-ACT-11-UL90-TH
  PDF 38.87 KB
 • 2014-ACT-10-UL90-TH
  PDF 38.83 KB
 • 2014-ACT-09-UL90-TH
  PDF 239.12 KB
 • 2014-ACT-08-UL90-TH
  PDF 40.34 KB
 • 2014-ACT-07-UL90-TH
  PDF 38.44 KB
 • 2014-ACT-06-UL90-TH
  PDF 242.02 KB
 • 2014-ACT-05-UL90-TH
  PDF 244.29 KB
 • 2014-ACT-04-UL90-TH
  PDF 69.22 KB
 • 2014-ACT-03-UL90-TH
  PDF 238.87 KB
 • 2014-ACT-02-UL90-TH
  PDF 38.96 KB
 • 2014-ACT-01-UL90-TH
  PDF 241.62 KB
 • 2013-ACT-12-UL90-TH
  PDF 38.73 KB
 • 2013-ACT-11-UL90-TH
  PDF 39.16 KB
 • 2013-ACT-10-UL90-TH
  PDF 38.79 KB
 • 2013-ACT-09-UL90-TH
  PDF 39.67 KB
 • 2013-ACT-08-UL90-TH
  PDF 43.55 KB
 • 2013-ACT-07-UL90-TH
  PDF 42.03 KB
 • 2013-ACT-06-UL90-TH
  PDF 44.17 KB
 • 2013-ACT-05-UL90-TH
  PDF 66.95 KB
 • 2013-ACT-04-UL90-TH
  PDF 60.67 KB
 • 2013-ACT-03-UL90-TH
  PDF 43.89 KB
 • 2013-ACT-02-UL90-TH
  PDF 47.91 KB
 • 2013-ACT-01-UL90-TH
  PDF 41.66 KB
 • 2012-ACT-12-UL90-TH
  PDF 596.72 KB
 • 2012-ACT-11-UL90-TH
  PDF 68.83 KB
 • 2012-ACT-10-UL90-TH
  PDF 68.22 KB
 • 2012-ACT-09-UL90-TH
  PDF 68.87 KB
 • 2012-ACT-08-UL90-TH
  PDF 64.23 KB
 • 2012-ACT-07-UL90-TH
  PDF 67.42 KB
 • 2012-ACT-05-UL90-TH
  PDF 65.76 KB
 • 2012-ACT-06-UL90-TH
  PDF 61.37 KB
 • 2012-ACT-04-UL90-TH
  PDF 62.97 KB
 • 2012-ACT-03-UL90-TH
  PDF 66.87 KB
 • 2012-ACT-02-UL90-TH
  PDF 65.8 KB
 • 2012-ACT-01-UL90-TH
  PDF 65.37 KB
 • 2011-ACT-12-UL90-TH
  PDF 22.58 KB
 • 2011-ACT-11-UL90-TH
  PDF 63.26 KB
 • 2011-ACT-10-UL90-TH
  PDF 62.92 KB
 • 2011-ACT-09-UL90-TH
  PDF 61.37 KB
 • 2011-ACT-08-UL90-TH
  PDF 61.09 KB
 • 2011-ACT-07-UL90-TH
  PDF 61.67 KB
 • 2011-ACT-06-UL90-TH
  PDF 62.61 KB
 • 2011-ACT-05-UL90-TH
  PDF 60.28 KB
 • 2011-ACT-04-UL90-TH
  PDF 71.92 KB
 • 2011-ACT-03-UL90-TH
  PDF 64.45 KB
 • 2011-ACT-02-UL90-TH
  PDF 63.05 KB
 • 2011-ACT-01-UL90-TH
  PDF 64.94 KB
 • 2010-ACT-12-UL90-TH
  PDF 65.37 KB
 • 2010-ACT-11-UL90-TH
  PDF 39.19 KB
 • 2010-ACT-10-UL90-TH
  PDF 39.49 KB
 • 2010-ACT-09-UL90-TH
  PDF 64.34 KB
 • 2010-ACT-08-UL90-TH
  PDF 43.69 KB
 • 2010-ACT-07-UL90-TH
  PDF 63.58 KB
 • 2010-ACT-06-UL90-TH
  PDF 66.45 KB
 • 2010-ACT-05-UL90-TH
  PDF 89.45 KB
 • 2010-ACT-04-UL90-TH
  PDF 88.83 KB
 • 2010-ACT-03-UL90-TH
  PDF 87.78 KB
 • 2010-ACT-02-UL90-TH
  PDF 88.58 KB
 • 2010-ACT-01-UL90-TH
  PDF 87.78 KB