ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
NativeLoadingWheel

ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ขอขอบคุณ ที่ท่านมีความประสงค์ใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย

* กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์ กรุณาใส่ข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์

*เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

*หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน (ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับทางบริษัท)

สวัสดี กรุณาระบุเดือนที่ต้องการดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยตามวันครบกำหนดชำระของผู้เอาประกัน

2566

2567

ย้อนกลับ

สวัสดี กรุณากดใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยจากหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการ โดยท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ทีละรอบการชำระของใบเสร็จรับเงิน

เลือกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย

ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ
image
ขออภัยค่ะ
ไม่พบข้อมูล / ข้อมูลไม่ตรงกับที่บริษัทบันทึกไว้
โปรดติดต่อ 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง
ตกลง
image
ขออภัยค่ะ
ไม่พบข้อมูล / ข้อมูลไม่ตรงกับที่บริษัทบันทึกไว้
โปรดติดต่อ 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง
ตกลง

วิธีแก้ปัญหากรณี Download เอกสารไม่ได้