ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
คำถามที่พบบ่อย
คำถามด้านการเคลมทั่วไป
คำถาม: เงื่อนไขความคุ้มครอง กรณีผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินมีอะไรบ้าง ?

คำตอบ: ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ และ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น

คำถาม: การนวดแผนไทย กดจุด หรือ ทำกายภาพ โดย ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน สามารถให้ความคุ้มครองได้หรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่สามารถให้ความคุ้มครอง เนื่องจากตามสัญญาระบุว่า จะต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น

คำถาม: การรักษาเกี่ยวกันฟัน ให้ความคุ้มครองได้หรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้เว้นแต่ กรณีเกิดอุบัติเหตุ แล้วได้รับบาดเจ็บที่ ฟัน จะสามารถให้ความคุ้มครองได้ กรณี อุด ถอน และต้องรับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังเกิดอุบัติเหตุ

คำถาม: การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร การคลอด ทำหมัน การรักษา เกี่ยวกับการคุมกำเนิด ช่วยผู้มีบุตรยากให้ความคุ้มครองหรือไม่ ?

คำตอบ: ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นในความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

คำถาม: การขอแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนสามารถขอรับได้จากที่ไหน ?

คำตอบ:
1. ดาวน์โหลดเอกสารใน Website ของบริษัทwww.krungthai-axa.co.th
2. ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 1159 เปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 น.-19.00 น.
3. สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาทั่วประเทศ
4. ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตของท่าน

คำถาม: การส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมสามารถจัดส่งที่ช่องทางไหนได้บ้าง ?

- ส่งผ่านตัวแทนประกันชีวิตของท่าน
- ส่งผ่านสาขาทั่วประเทศของบริษัทฯที่สะดวกในเวลาทำการ
- ส่งผ่านสำนักงานใหญ่(แผนกสินไหม) ในเวลาทำการที่บริษัท
- ส่งผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัทสำนักงานใหญ่
บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด(แผนกสินไหมทดแทน)
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 1159

คำถาม: เอกสารในการยื่นขอใช้สิทธิ์เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายมีอะไรบ้าง ?

คำตอบ:
- บัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
- บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน

หมายเหตุ : กรณีเรียกร้องสินไหมสุขภาพและเบิกประวัติเพื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท และทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ประสานงานให้ท่านเอง

คำถาม: การเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคใดบ้างที่ต้องมีระยะเวลารอคอย 120 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติม หรือ วันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม ?

คำตอบ:
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรือ ดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติ

คำถาม: การเจ็บป่วยต่างๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีหลังจากที่มีการเริ่มสัญญาประกัน หรือ วันต่ออายุสัญญา หรือไม่ ?

คำตอบ: บริษัทให้การคุ้มครองในเรื่องของการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย หากเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหลังจากวันเริ่มสัญญาประกัน หรือ วันต่ออายุสัญญาแล้ว 30 วัน

คำถาม: ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกี่เปอร์เซ็นต์ ที่สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ ที่บริษัทไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ และการรักษาพยาบาล ?

คำตอบ: ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป