ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่ง ให้คุณวางแผนการเงินระยะสั้นของคุณอย่างง่ายๆ รับเงินจ่ายคืนตั้งแต่ปีแรกและให้ความคุ้มครองชีวิต

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี

รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 548% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รวมผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา 608% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุที่รับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

14 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

รายปีเท่านั้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. ผลิตภัณฑ์ Life Super Save 14/5 ต้องมีการพิจารณาเรื่องการตรวจสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

2.  ลูกค้าสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองได้หรือไม่

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

3. ผลิตภัณฑ์ Life Super Save 14/5 นี้สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

loadingกำลังโหลดข้อมูล...