ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุณพร้อมแค่ไหน กับชีวิตวัยเกษียณ? แบบประกัน "บำนาญเรดดี้" จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ช่วยให้คุณวางแผนเกษียณอย่างเป็นแบบแผน ให้คุณรับเงินบำนาญทุกปีจนถึงอายุ 88 ปี เพราะความสุขของคุณสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบประกันบำนาญ เรดดี้ 8

ชำระเบี้ยฯ สั้นเพียง 8 ปี

รับเงินบำนาญปีละ 18% ตั้งแต่อายุุ 60-88 ปี รวมเงินบำนาญตลอดสัญญา 522% (%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

เลือกรับเงินบำนาญได้ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน

สามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆ เช่น สุขภาพ โรคร้ายแรง ค่าชดเชยรายได้ เป็นต้น

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบประกันบำนาญ เรดดี้ 60

ชำระเบี้ยฯ เบาๆ ถึงอายุ 60 ปี

รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุุ 60-88 ปี สูงสุดปีละ 25% รวมเงินบำนาญตลอดสัญญา 565% (%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

เลือกรับเงินบำนาญได้ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน

สามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆ เช่น สุขภาพ โรคร้ายแรง ค่าชดเชยรายได้ เป็นต้น

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี

3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172(ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194(ลดหย่‹อนสูงสุด 200,000 บาท)

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุที่สามารถสมัครทำประกัน บำนาญ เรดดี้ 8 และ บำนาญ เรดดี้ 60 คือเท่าไร

ประกันบำนาญ เรดดี้ 8 : อายุ 20 - 52 ปี

ประกันบำนาญ เรดดี้ 60 : อายุ 20 - 55 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ของประกัน บำนาญ เรดดี้ 8 และ บำนาญ เรดดี้ 60 คือเท่าใด

100,000 บาท

3. หากต้องการซื้อ ประกัน บำนาญ เรดดี้ 8 หรือ บำนาญ เรดดี้ 60 จะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

แบบประกันบำนาญ เรดดี้ 8 และ บำนาญ เรดดี้ 60 เป็นการพิจารณาแบบปกติ (Full Underwriting) ซึ่งมีกฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมเกินกว่าที่กำหนด และ รวมถึงการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีประวัติสุขภาพและ/หรือกำลังรักษาโรค ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของฝ่ายพิจารณารับประกัน โดยพิจารณาจากถ้อยแถลงที่เป็นความจริง

4. เบี้ยประกันภัยของ ประกัน บำนาญ เรดดี้ 8 และ บำนาญ เรดดี้ 60 มีการปรับขึ้นตามอายุ หรือไม่

เบี้ยประกันภัยของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ไม่มีการปรับขึ้นตามอายุ

loadingกำลังโหลดข้อมูล...