ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

เพราะโรคร้ายเป็นเรื่องไม่คาดคิด

แม้เราจะดูแลสุขภาพดีเพียงไรแต่โรคร้ายก็เป็นสิ่งที่เกินจะคาดเดาและต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษา ให้คุณรับมือกับโรคร้ายวันนี้ด้วยประกันออนไลน์โรคร้ายเบาใจที่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงถึง 9 กลุ่มโรค ทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง หากตรวจพบรับเงินก้อนสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเบาใจ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยเบี้ยราคาเบาๆ

“หากไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดกับคุณ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองโรคร้ายเบาใจ ซื้อออนไลน์ได้ทันที คลิก!

แคมเปญประกันออนไลน์โรคร้ายเบาใจ

ประกันออนไลน์ โรคร้ายเบาใจ หมดกังวลกับโรคร้าย เคลมได้ทุกระยะ*

พิเศษรับรหัสส่วนลดจาก Lazada มูลค่าสูงสุด 150 บาท**

เมื่อซื้อประกันโรคร้ายเบาใจ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เลือกชำระเบี้ยแบบรายปี และเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

* เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามแผนประกันที่ท่านเลือก

**เงื่อนไขแคมเปญต่างๆ เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการรับสิทธิ

1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์โรคร้ายเบาใจ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รับรหัสส่วนลดจาก Lazada ขึ้นกับแผนประกันที่ท่านเลือก และเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท จะได้รับรหัสส่วนลด Lazada  มูลค่า 50 บาท

1.2 จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท จะได้รับรหัสส่วนลด Lazada  มูลค่า 50 บาท

1.3 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท จะได้รับรหัสส่วนลด Lazada  มูลค่า 150 บาท

 2. รหัสส่วนลดจาก Lazada มีมูลค่า 50 บาท ต่อ 1 รหัส

3. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่ง ภายใน 60 วันหลังจากวันที่กรมธรรม์อนุมัติและพ้นระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ แก่ผู้เอาประกันภัย

4. เป็นกรมธรรม์ที่จำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (KTAXA Electronic Channel) และ

5. เป็นกรมธรรม์ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี และ

6.  เป็นกรมธรรม์ที่อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

7. รายการส่งเสริมการขายนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าของส่งเสริมการขายจะหมด อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน

8.   ขอสงวนสิทธิ์มอบ 1 สิทธิพิเศษส่วนลดต่อลูกค้า 1 ท่านตลอดโครงการ

9. ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดให้กับลูกค้าผลิตภัณฑ์โรคร้ายเบาใจ ที่จำหน่ายผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับในวันที่มีการจัดส่งสิทธิพิเศษรหัสส่วนลดเท่านั้น

10. รหัสส่วนลดจะจัดส่งผ่านช่องทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ตอนสมัครทำประกันฯ กรณีส่ง SMS ไม่สำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลดังกล่าวผ่านช่องทางอีเมล์ที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม 2566 โดยสิทธิพิเศษรหัสส่วนลดดังกล่าวมีอายุการใช้งาน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น

11. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการชำระเบี้ยประกันภัยได้

12. กรณีที่สิทธิส่วนลดข้างต้นหมด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดโครงการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

15. ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ Lazada (Thailand) กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการลูกค้า โทร 02-018-0000 เวลาให้บริการ ทุกวันจันทร์ - เสาร์ 08:00 – 22:00 น.

16. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์ และผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด

2. ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกันทุกช่องทางไม่เกิน 1 ล้านบาท

3. รับประกันเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่เป็นคนไทย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น

4. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี และต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปีโดยสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี

5. เบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุของกรมธรรม์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก อายุ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของผลิตภัณฑ์นี้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์

6. ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ

ข้อยกเว้นบางส่วน

กรณีเสียชีวิต
1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จบริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
กรณีโรคร้ายแรง
1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยัน และมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
2. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

สามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปทั้งหมดได้ในกรมธรรม์

คำถามที่พบบ่อย

1. ใครที่สามารถสมัครแบบประกันออนไลน์โรคร้ายเบาใจได้?

แบบประกันออนไลน์โรคร้ายเบาใจเปิดรับสมัครเฉพาะคนไทย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปีบริบูรณ์

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ-ขั้นสูงที่สามารถซื้อได้เป็นเท่าไร ?

จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นไปตามแผนที่คุณเลือกโดยเริ่มต้นที่ 150,000 บาท และจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ 1,000,000 บาท

3. คุณสามารถซื้อความคุ้มครองที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดได้เท่าไร ?

เมื่อรวมทุกกรมธรรม์จะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อผู้เอาประกันภัย

4. ถ้าสนใจสมัครแบบประกันโรคร้ายเบาใจจะต้องตรวจสุขภาพไหม?

แบบประกันโรคร้ายเบาใจถูกออกแบบมาให้สมัครทำประกันได้ง่ายโดยคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพใดๆ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อเท่านั้น

5. คุณสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

คุณสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต

6. แบบประกันนี้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไหม?

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร