ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
04 ตุลาคม 2566

การนำส่งเอกสารแจ้งเตือนครบกำหนดชำระเบี้ยประกันรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต

กรณีไม่สามารถส่งผ่าน Email ได้

- ข้อความแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัยทั้งก่อนและหลังครบกำหนดกรณี Email จะส่งพร้อมกับ PDF File และแนบลิงก์สำหรับชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ผ่าน Quickpay

- ในกรณีที่ไม่สามารถส่งทาง Email ได้ จะถูกส่งผ่านช่องทาง SMS พร้อมลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารแทน

- ในกรณีที่ไม่สามารถส่งผ่าน​ทั้งช่องทาง Email และ SMS ได้ เอกสารจะถูกส่งผ่านทางจดหมาย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการส่งประมาณ 20 วัน

หมายเหตุ : ลิงก์สำหรับชำระฯ มีอายุ 62 วันกรณีแจ้งเตือนก่อนครบกำหนด และ 34 วันกรณีแจ้งเตือนหลังเลยกำหนด​

ข้อควรรู้

1. การจัดส่งจะดำเนินการส่งก่อนครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน 28 วัน​

2. เอกสารแจ้งเลยกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยจะจัดส่งให้หลังครบกำหนดชำระ 5 วัน​

3. ยกเว้นกรมธรรม์รายเดือนจะไม่มีการแจ้งเตือน

ข่าวสำคัญ