ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
30 ตุลาคม 2566

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพภายใต้แคมเปญ “เป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสี่ยง”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานในการจับฉลากชื่อผู้โชคดีผู้ได้รับบัตรของขวัญสำหรับซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่า 300 บาท 100 รางวัล (1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน) จากกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามสุขภาพกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ภายใต้แคมเปญ “เป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสี่ยง” ที่ให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาพภูมิอากาศ สุขภาพ เทคโนโลยี สังคมสูงอายุ หรือความเสี่ยงในธุรกิจ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกคน เล็งเห็นความสำคัญของความเสี่ยงที่ผู้หญิงต้องเผชิญ และสนับสนุนความคุ้มครองที่เท่าเทียม เพราะเป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสี่ยง ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://ktaxa.live/luckydraw-survey-gbc-campaign โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้แทนบริษัท (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของแคมเปญโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมของบริษัทฯ สามารถติดตามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.krungthai-axa.co.th

ข่าวสำคัญ