ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
14 พฤศจิกายน 2566

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำผู้นำองค์กรด้านการเรียนรู้จัดกิจกรรมพนักงาน “Week for Growth” ภายใต้ธีมEmbracing Change for a Thriving Future at AXA

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 5 จากซ้าย) และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนกลาง) จัดกิจกรรมใน “Week for Growth หรือ สัปดาห์แห่งการเรียนรู้” ภายใต้ธีม Embracing Change for a Thriving Future at AXA ให้แก่พนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมั่นใจและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่าน 3 การเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองทั้งในด้านส่วนบุคคลและการทำงานของพนักงาน โดยมีหัวข้อการเรียนรู้มากมาย อาทิ Employee's Story: Learn to be the best in AXA วิวัฒนาการของการจัดการข้อมูลของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากอดีตสู่อนาคต เปลี่ยนจากผู้ใช้กลายเป็นผู้สร้างทักษะ (ไม่) ลับกับการสร้างวัฒนาธรรมที่ใครก็ทำได้ การตลาดแบบรู้ใจเพื่อเพิ่มยอดขายให้ปัง ทักษะในโลกอนาคตสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล ทักษะที่จำเป็นแห่งโลกอนาคต วางแผนทางการเงินอย่างไรให้เอาตัวรอดได้หลังเกษียณ เปิดโลกโฆษณาออนไลน์ แห่งยุคดิจิทัลแพลตฟอร์มไหนใช้ยังไงให้ปัง และค้นหาสุดยอดผู้เชี่ยวชาญแห่งเทคโนโลยี

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) ที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และตอกย้ำนโยบายหลักที่พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

ข่าวสำคัญ