ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แผนประกันเดียวที่ “พร้อมดูแลแบบครบครัน” ทุกเรื่องสุขภาพของคุณ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ง่าย ด้วยความคุ้มครองแบบจัดเต็ม

loadingกำลังโหลดข้อมูล...

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน ด้วยวงเงินความคุ้มครอง ตั้งแต่ 3-100 ล้านบาทต่อปี

ครอบคลุมค่าผ่าตัด ค่าล้างไต การรักษาโรคมะเร็งทั้ง เคมีบำบัด และการรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy

เหนือกว่าด้วยการรักษาและการป้องกัน โดยแพทย์ทางเลือก การรักษาด้านสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน

ดูแลว่าที่คุณแม่ ด้วยแผนความคุ้มครอง ที่มอบผลประโยชน์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร

เดินทางอุ่นใจ ด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน นับตั้งแต่วันเดินทาง

สามารถเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองได้ทั้ง อุบัติเหตุ (AP),ค่าชดเชยรายวัน (MEB)และความคุ้มครองโรคร้ายแรง (DCI)

พิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเคลม 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย

6 ปี - 80 ปี

ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาชีวิตหลัก

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

ถึงอายุ 90 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก

50,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขของแบบประกัน

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป Health Ultra ประกอบไปด้วยความคุ้มครองอะไรบ้าง

1.ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรืออยู่ครบสัญญา 50,000 บาท

2.ความคุ้มครองสุขภาพ iHealthyUltra ที่มีให้เลือกแผนความคุ้มครอง 6 แผน

3.สามารถเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองได้ทั้ง อุบัติเหตุ (AP),ค่าชดเชยรายวัน (MEB) และความคุ้มครองโรคร้ายแรง (DCI)

2. แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป Health Ultra สามารถเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันชีวิตได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ โดยจะถูกกำหนดไว้ตามแผนที่ 50,000 บาทเท่านั้น

3. ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% จะได้รับกรณีใด

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยและไม่มีการเคลม ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ) ในปีกรมธรรม์ถัดไป จำนวน 10% เช่น ผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยและไม่มีการเคลม ในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีกรมธรรม์ที่ 4

loadingกำลังโหลดข้อมูล...