ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

คุณเคยกังวลว่าเรื่องโรคร้ายแรงที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก และต้องการการทราบความเห็นจากแพทย์ท่านอื่นๆ หรือไม่

เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ เป็นสิ่งที่ต้องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ เมื่อพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และเกิดความไม่แน่ใจในคำวินิจฉัยแรก

ลูกค้าสามารถเพิ่มทางเลือก เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้โดยขอใช้ “บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” จาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

"บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ"

สามารถช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาในแนวทางที่เหมาะสม
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 นี้จะสามารถให้ทางเลือกให้ลูกค้าได้ดังนี้

เมื่อเราป่วย - เราสามารถเลือกเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่ต้องการได้

ขั้นตอนการขอรับบริการและเงื่อนไขการให้บริการ
ขั้นตอนการขอรับบริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

1. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/secondmedicalopinion คลิกปุ่ม “ขอรับบริการ” และกรอกรายละเอียดลงในฟอร์มออนไลน์

2. ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับลูกค้า ภายใน 1 วันทำการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อธิบายขั้นตอนเพื่อขอรับบริการ ขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

3. ลูกค้าเตรียม และส่งเอกสารทางการแพทย์ที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ ขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มายังอีเมล smo@krungthai-axa.co.th

4. ลูกค้าได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการนัดหมายพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านโทรศัพท์มือถือ (Teleconsultation)

5. ลูกค้าได้รับเอกสารสรุปการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการให้บริการ

1. บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย โดยมูลค่าจะเป็นไปตามแต่ละโรงพยาบาลกำหนด ค่าบริการจะถูกหักจากความคุ้มครองผลประโยชน์

ผู้ป่วยนอกของกรมธรรม์ของท่าน

2. สำหรับท่านลูกค้าที่ได้รับการวินิจฉัยโรคร้ายแรง หรือโรคที่ต้องการการผ่าตัด หรือการเข้ารักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการ “บริการขอความเห็นที่ 2

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ และได้รับผลความเห็นที่ 2 ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ท่านให้ข้อมูลกับทีมงานครบถ้วน

3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

พิเศษ! สำหรับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่าที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

เพียงท่านดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Emma by AXA ท่านจะได้รับสิทธิส่วนลดค่าบริการจำนวน 1 ครั้ง ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ App Store และ Google Play