บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

คุณเคยกังวลว่าเรื่องโรคร้ายแรงที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก
และต้องการการทราบความเห็นจากแพทย์ท่านอื่นๆ หรือไม่
เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ เป็นสิ่งที่ต้องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ
เมื่อพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และเกิดความไม่แน่ใจในคำวินิจฉัยแรก
ลูกค้าสามารถเพิ่มทางเลือก เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้
โดยขอใช้ “บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”
จาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ทำความรู้จักกับ บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับชมเรื่องราว

“บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

สามารถช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาในแนวทางที่เหมาะสม
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 นี้จะสามารถให้ทางเลือกให้ลูกค้าได้ดังนี้

เมื่อเราป่วย - เราสามารถเลือกเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่ต้องการได้

ให้ความเห็น ตามผลตรวจหรือคำวินิจฉัยจากรายละเอียดที่ได้รับจากลูกค้า
ให้ความเห็น และแนะนำว่ามีความจำเป็นที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและเข้าพบแพทย์ท่านที่ 2 อีกหรือไม่
ให้ความเห็น เสนอแนะทางเลือกการรักษาพยาบาลในแนวทางอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้

เงื่อนไขการให้บริการ

1. บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย โดยมูลค่าจะเป็นไปตามแต่ละโรงพยาบาลกำหนด ค่าบริการจะถูกหักจากความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกของกรมธรรม์ของท่าน
2. สำหรับท่านลูกค้าที่ได้รับการวินิจฉัยโรคร้ายแรง หรือโรคที่ต้องการการผ่าตัด หรือการเข้ารักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการ “บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ และได้รับผลความเห็นที่ 2 ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ท่านให้ข้อมูลกับทีมงานครบถ้วน
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ขั้นตอนการขอรับ บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

1. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/secondmedicalopinion คลิกปุ่ม “ขอรับบริการ” และกรอกรายละเอียดลงในฟอร์มออนไลน์
2. ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อธิบายขั้นตอนเพื่อขอรับบริการ ขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. ลูกค้าเตรียม และส่งเอกสารทางการแพทย์ที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ ขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มายังอีเมล smo@krungthai-axa.co.th
4. ลูกค้าได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการนัดหมายพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านโทรศัพท์มือถือ (Teleconsultation)
5. ลูกค้าได้รับเอกสารสรุปการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

พิเศษ สำหรับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่าที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ เพียงท่านดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Emma by AXA ท่านจะได้รับสิทธิส่วนลดค่าบริการจำนวน 1 ครั้ง