บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

คุณเคยกังวลว่าเรื่องโรคร้ายแรงที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก
และต้องการการทราบความเห็นจากแพทย์ท่านอื่นๆ หรือไม่
เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ เป็นสิ่งที่ต้องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ
เมื่อพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และเกิดความไม่แน่ใจในคำวินิจฉัยแรก
ลูกค้าสามารถเพิ่มทางเลือก เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้
โดยขอใช้ “บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”
จาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ทำความรู้จักกับ บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับชมเรื่องราว

“บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

สามารถช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาในแนวทางที่เหมาะสม
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 นี้จะสามารถให้ทางเลือกให้ลูกค้าได้ดังนี้

เมื่อเราป่วย - เราสามารถเลือกเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่ต้องการได้

ให้ความเห็น ตามผลตรวจหรือคำวินิจฉัยจากรายละเอียดที่ได้รับจากลูกค้า
ให้ความเห็น และแนะนำว่ามีความจำเป็นที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและเข้าพบแพทย์ท่านที่ 2 อีกหรือไม่
ให้ความเห็น เสนอแนะทางเลือกการรักษาพยาบาลในแนวทางอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้

เงื่อนไขการให้บริการ

1. บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย โดยมูลค่าจะเป็นไปตามแต่ละโรงพยาบาลกำหนด ค่าบริการจะถูกหักจากความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกของกรมธรรม์ของท่าน
2. สำหรับท่านลูกค้าที่ได้รับการวินิจฉัยโรคร้ายแรง หรือโรคที่ต้องการการผ่าตัด หรือการเข้ารักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการ “บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ และได้รับผลความเห็นที่ 2 ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ท่านให้ข้อมูลกับทีมงานครบถ้วน
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ขั้นตอนการขอรับ บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

1. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/secondmedicalopinion คลิกปุ่ม “ขอรับบริการ” และกรอกรายละเอียดลงในฟอร์มออนไลน์
2. ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อธิบายขั้นตอนเพื่อขอรับบริการ ขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. ลูกค้าเตรียม และส่งเอกสารทางการแพทย์ที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ ขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มายังอีเมล smo@krungthai-axa.co.th
4. ลูกค้าได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการนัดหมายพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านโทรศัพท์มือถือ (Teleconsultation)
5. ลูกค้าได้รับเอกสารสรุปการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

iInvest

ประกันควบการลงทุน iInvest สะสม ป้องกัน ส่งต่อ ความมั่นคั่งของคุณ ถือเป็นการตอบโจทย์การออมเพื่อความสำเร็จ เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้อง เพื่อส่งต่อความมั่นคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม

iWealthy

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม

iHealthy

ประกันสุขภาพ iHealthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการทุกที่ ทุกเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม